advocate.cn.ua

Адвокати Чернігів Київ on-line

Юридичні послуги
Тел. +38093-841-56-17 Viber Telegram WhatsApp
  +38066-353-10-33
LiveZilla Live Help

Оплата

Кожна справа адвоката зазвичай має свою специфіку. Гонорар (ціна послуг адвоката) є єдино допустимою формою отримання адвокатом винагороди за надання правової допомоги клієнту. На розмір гонорару впливають:

  • обсяг часу та роботи, які потрібні для належного виконання доручення, ступінь складності та новизни правових питань, що стосуються доручення, необхідність досвіду для його успішного завершення;
  • необхідність виїзду у відрядження;
  • важливість доручення для клієнта;
  • роль адвоката у досягненні гіпотетичного результату, якого хоче клієнт;
  • досягнення за результатами виконання доручення позитивного результату, якого бажає клієнт;
  • особливі та додаткові вимоги клієнта щодо термінів виконання доручення;
  • ймовірність того, що прийняття доручення перешкоджатиме прийняттю адвокатом інших доручень або суттєво ускладнить їх виконання у звичайному годинному режимі;
  • характер та тривалість професійних відносин адвоката з клієнтом;
  • професійний досвід, науково-технічна підготовка, репутація, значні професійні можливості адвоката.

При визначенні вартості послуг адвоката жоден із вищевказаних факторів не має самодостатнього значення, всі вони підлягають взаємопов’язаному обліку стосовно обставин конкретної справи.
Використовуються такі способи винагороди:
1. Фіксований розмір гонорару адвоката за виконання визначеного згодою обсягу юридичної допомоги.
Такий спосіб використовується у справах, не пов’язаних із стягненням коштів чи іншого майна.
2.Фіксований розмір гонорару адвоката за виконання визначеного угодою обсягу юридичної допомоги та сума відсотка від ціни позову або розміру майнових вимог.
Цей спосіб використовується у випадках, коли сума вимог підлягає оцінці.
3. Винагорода за одиницю витраченого адвокатом часу (за годину роботи адвоката).
Встановлюється при періодичному наданні допомоги або у випадках, коли відсутність повного обсягу інформації про справу не дозволяє провести повну оцінку вартості роботи. Довіритель може встановити ліміт витрат, у разі перевищення якого адвокат та довіритель узгоджують подальші дії та знаходять прийнятне рішення.
4. Винагороду за разову юридичну допомогу.
Використовується у випадках, коли від адвоката вимагається складання окремого правового документа (позовної заяви, клопотання, договору, угоди тощо) або лише одноразової юридичної консультації.
5. Надання допомоги постійно.
Застосовується у випадках, коли довіритель потребує постійної юридичної підтримки. При цьому обумовлюється фіксований розмір щомісячної винагороди та обсяг щомісяця допомоги.
________________________________________
Відносини адвокат — клієнт оформлюються письмовим договором про надання правової допомоги, договором надання консультаційних та інших юридичних послуг, або договором на абонентське правове обслуговування.
Традиційно винагорода виплачується на початок виконання доручення, що є умовою прийняття адвокатом зобов’язань щодо виконання доручення. У разі несплати роботи, адвокат має право призупинити надання юридичної допомоги. Окремо виплачуються узгоджені з довірителем додаткові витрати (державні мита, судові витрати, оплата послуг нотаріуса, перекладача, експерта, спеціаліста, витрати на відрядження, транспортні витрати, витрати на кур’єрську доставку та інші витрати).