advocate.cn.ua

Адвокати Чернігів Київ on-line

Юридичні послуги
Тел. +38093-841-56-17 Viber Telegram WhatsApp
  +38066-353-10-33
LiveZilla Live Help

Переваги роботи з адвокатом

Найголовнішою перевагою завжди було і залишиться особливе положення та статус адвокатури у суспільно-політичному устрої держави як органу, покликаного відповідно до Конституції України сприяти захисту прав і свобод громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, представляти їхні інтереси та надавати їм юридичну допомогу.

  • допуск адвоката до участі у кримінальних справах:
  • адвокат має право здійснювати захист прав підозрюваного, обвинуваченого та підсудного у кримінальних справах з усім обсягом повноважень, які надано захиснику у кримінальному процесі;право збору інформації: адвокати мають право збирати інформацію та відомості, які можуть бути використані як докази у цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних справах та у справах про адміністративні правопорушення. Закон встановлює обов’язок посадових осіб на запит адвоката надавати документи або їх копії, забезпечити можливість ознайомлення з документами, а також право адвоката отримувати письмові висновки фахівців з питань, які потребують спеціальних знань, опитувати громадян;
  • дотримання адвокатами Правил професійної етики: адвокат при наданні правової допомоги зобов’язаний дотримуватись етичних норм професійної діяльності — Правила адвокатської етики, затверджені Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури, зокрема, дотримуватися принципів незалежності, компетентності, конфіденційності, домінантності інтересів клієнта;
  • захист прав та гарантії адвокатської діяльності: за створення перешкод до провадження адвокатської діяльності, порушення встановлених законом гарантій адвокатської діяльності та професійної таємниці передбачено кримінальну відповідальність (стаття 397 Кримінального кодексу України). Кваліфікуючою ознакою злочину є вчинення вищезгаданих дій посадовими особами з використанням службового становища;
  • компенсація витрат по оплаті послуг адвоката:  процесуальне законодавство відносить витрати на оплату послуг адвоката до складу судових витрат з подальшим їх відшкодуванням за рахунок протилежної сторони, що не можливе у разі оплати послуг юридичної фірми або юриста — підприємця;
  • імунітет адвоката: адвокат не може бути допитаний як свідок з приводу того, що йому стало відомо під час здійснення професійної діяльності. На відміну від інших юристів, адвокату заборонено розголошувати відомості, що становлять предмет адвокатської таємниці;
  • захист документів клієнта, які перебувають у адвоката: документи, пов’язані з виконанням адвокатом доручень клієнта, не підлягають огляду, розголошенню або вилученню без його згоди. Завдяки особливому процесуальному статусу, адвокат має встановлену законом можливість забезпечити належну безпеку документів та інформації, отриманої від клієнта.