РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ

Порядок реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні регулюється відповідним Наказом МВС від 22.11.2012 року № 1077 (далі – Порядок). Для реєстрації місця проживання  дитини його законний представник подає до територіального підрозділу ДМС наступні документи:

- письмову заяву про реєстрацію місця проживання дитини;

- квитанцію про сплату державного мита або документ про звільнення від його сплати;

- свідоцтво про народження;

- документ, що засвідчує особу законного представника;

- документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

Реєстрація місця проживання за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

Реєстрація місця проживання новонародженої дитини здійснюється також на підставі направлених органами соціального захисту населення даних, що зазначив один із батьків дитини або законний представник, з яким постійно проживає дитина, у заяві про призначення допомоги при народженні дитини.

Відповідно до п. 2.3. Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні, відомості про дітей віком до 14 років, місце проживання яких реєструється з батьками, вносяться до заяви одного з них.

Особа, яка досягла 14-річного віку, подає заяву про реєстрацію місця проживання особисто.

При проживанні батьків за різними адресами для реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків надається:

- письмова згода другого з батьків,

- довідка територіального підрозділу або адресно-довідкового підрозділу територіального органу ДМС за місцем його проживання про те, що дитина не зареєстрована разом з ним.

У разі якщо місце проживання другого з батьків зареєстровано в межах обслуговування адміністративно-територіальної одиниці територіального підрозділу, яким розглядається заява про реєстрацію місця проживання дитини, інформація перевіряється цим територіальним підрозділом