ПОДІЛ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ

Відповідно до ст. 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один із них не мав із поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.
Поділ майна подружжя є досить складним та багатостороннім питанням, як у теорії права, так і на практиці.
Подружжя може поділити майно перебуваючи у шлюбі, під час розірвання шлюбу або після розлучення. Більш того, правовий статус спільного майна можна визначити ще до моменту його набуття шляхом укладання шлюбного договору.
Проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без реєстрації шлюбу є спеціальною підставою для виникнення у них права спільної сумісної власності на майно.
Якщо спірним майном є незакінчений будівництвом будинок, який не зданий в експлуатацію та який не зареєстрований у встановленому законом порядку, визнати його спільною сумісною власністю подружжя – неможливо. У разі неможливості поділу незакінченого будівництвом будинку суд може визнати право за сторонами спору на будівельні матеріали і конструктивні елементи будинку або з урахуванням конкретних обставин залишити його одній зі сторін, а іншій присудити компенсацію.
Проте найкращим шляхом для кожного з подружжя вирішити майнові питання – це укладення договору про поділ майна. За договором можна розділити все майно подружжя або якусь його частину. У договорі можна відступити від рівності часток. Тобто ви самі можете визначити, кому яке майно дістанеться. Особливо це актуально тоді, коли у складі майна подружжя є нерухомість.
Окремо слід наголосити на позовній давності при поділі майна подружжя. Сімейним кодексом встановлено, що позовна давність не застосовується до вимог про поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, якщо шлюб між ними не розірвано. Тобто якщо подружжя фактично не проживає разом та не веде спільного господарства, проте шлюб між ними не розірвано, позовна давність не застосовується. У випадку ж поділу майна після розірвання шлюбу, застосовується позовна давність у три роки. При цьому, позовна давність буде обчислюватися не з дня розірвання шлюбу, а з дня, коли один із колишнього подружжя дізнався або міг дізнатися про порушення свого права власності.
Отримати консультацію адвоката у сімейних справах Ви можете у Viber, Telegram, WhatsApp за номероv +38 093 8415617.