ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ

Якщо мати та батько, які проживають окремо, не дійшли згоди щодо того, з ким із них буде проживати малолітня дитина, спір між ними може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.
Орган опіки та піклування подає суду письмовий висновок щодо розв’язання спору на підставі відомостей, одержаних у результаті
обстеження умов проживання дитини, батьків, інших осіб, які бажають проживати з дитиною, брати участь у її вихованні, а також
на підставі інших документів, які стосуються справи.
Висновок органу опіки не є обов’язковим для суду. Суд може не погодитися з висновком органу опіки та піклування, якщо він є
недостатньо обґрунтованим, суперечить інтересам дитини.
У разі коли батьки дитини проживають у межах різних адміністративно-територіальних одиниць, той із батьків, який подав заяву про визначення місця проживання дитини з ним, звертається до служби у справах дітей за місцем свого проживання (перебування) стосовно проведення обстеження його житлово-побутових умов і складення акта обстеження умов проживання. Зазначений акт передається заявником до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини, працівник якої проводить з ним бесіду.
У постанові Верховного Суду від 06 червня 2019 року у справі № 495/2106/17 вказано, що, коли батьки перебувають у рівних умовах, мають однакове ставлення до своїх батьківських обов’язків та в разі однакової прихильності дитини до обох батьків, місце проживання дитини має бути визначено з тим із батьків, яким створено більш сприятливі умови для проживання дитини. Наведені правові висновки Верховного Суду потрібно розуміти так, що суди під час вирішення спору про визначення місця проживання дитини мають керуватися принципом якнайкращих інтересів дитини, а при однаковому ставленні батьків до виконання своїх батьківських обов’язків та забезпечення умов проживання дитини враховувати сталі соціальні зв’язки, місце навчання, психологічний стан тощо. Ураховувавши малий вік дитини, її проживання з народження за адресою батька, а також, що тривалий час за цією адресою дитина проживає саме з батьком до якого має більшу прихильність і який може забезпечити більш стабільні та звичні матеріально-побутові умови для проживання, суд першої інстанції, з висновком якого погодився апеляційний суд, дійшов обґрунтованого висновку про те, що визначення місця проживання дитини з батьком відповідатиме його найкращим інтересам.