Доставлення затриманого ТЗ для зберігання на спеціальний майданчик

Відповідно до приписів ч.1 ст.2652 КпАП у разі наявності підстав уважати, що водієм учинено порушення, передбачені, зокрема, ч.6 ст.121 та ч.1 ст.126 КпАП, працівник уповноваженого підрозділу, що дбає про безпеку дорожнього руху, тимчасово

затримує ТЗ шляхом блокування або доставляє його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку, що дозволяється виключно у випадку, якщо розміщення затриманого ТЗ суттєво перешкоджає дорожньому руху. Про тимчасове затримання робиться відповідний запис у протоколі про адмінправопорушення.

У ч.3 ст.2652 КпАП визначено: якщо розміщення затриманого ТЗ суттєво не перешкоджає дорожньому руху, такий транспортний засіб не може бути доставлений для зберігання на спеціальний майданчик.

Тобто доставлення затриманого ТЗ для зберігання на спеціальний майданчик дозволяється лише у випадку, якщо ТЗ суттєво перешкоджає дорожньому руху (Постанова ВС №466/7566)