Відповідальність за шкоду, спричинену внаслідок падіння дерева на автомобіль

Відповідно до частини першої статті 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Відповідно до підпункту 7 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян.

Таким чином, організація благоустрою населених пунктів, визначення балансоутримувача та контроль за станом зелених насаджень належить до відання саме виконавчого органу міської ради, а тому обов’язок відшкодування заподіяної майнової шкоди, внаслідок падіння дерева, не може бути покладено на міську раду, як орган місцевого самоврядування.

Тому суд касаційної інстанції у справі № 2-1474 дійшов висновку, що, покладаючи цивільно-правову відповідальність за заподіяну позивачу шкоду на міську раду, суди помилково вирішили, що внаслідок бездіяльності саме міської ради щодо не призначення балансоутримувачів об’єктів благоустрою та нездійснення самоврядного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території, позивачеві було заподіяно майнову шкоду