Алименти на утримання іншого з подружжя

Аліментні зобов’язання по утриманню одного з подружжя можуть призначатися за наявності сукупності певних умов, серед яких:

- перебування в зареєстрованому шлюбі або після розірвання шлюбу, якщо особа стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом одного року з дня розірвання шлюбу, а також коли вона набула інвалідності після закінчення одного року з дня розірвання шлюбу, якщо інвалідність була результатом протиправної поведінки колишнього чоловіка. під час шлюбу;

- непрацездатність одного з подружжя;

- потреба у матеріальній допомозі;

- Рівень матеріального забезпечення нижче прожиткового мінімуму.

Таким чином, право на утримання (аліменти) має вказану непрацездатну особу, не забезпечену прожитковим мінімумом.

Такого висновку дійшов Верховний Суд України при розгляді справи № 6-1111цс17 про стягнення аліментів.